Sınav Uygulamaları

a) Okulumuzdaki tüm öğrenmelerimizin;Amaç ve kazanımlara yönelik olması,Planlı olması,Tam öğrenmeyi gerçekleştirici düzeyde olması,Yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirici nitelikte olması,Eğitim teknolojisi ve öğretim stratejilerinden yüksek düzeyde yararlanılması,Uygulamalarını çoklu zekâ kuramını temel alarak gerçekleştirmesi,Yeniliklere açık, olumlu ve kendini gerçekleştirmesi amaçlanır.

 b) Okulumuzda gerçekleştirilen sınavlarda amaç, her ders için belirlenmiş amaç ve kazanımların gerçekleşme düzeyini belirlemek ve öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini saptamaktır.

c) Sınavlardaki temel amaç, her öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini belirleyerek, öğrenme güçlüklerini ve öğretimin eksik yönlerini giderici önlemler almaktır.

d) İlköğretim programlarında belirlenmiş amaç ve kazanımlara göre yapılan yıllık planları çerçevesinde konuların işlenilmesi genel ilkedir ve zorunludur.

e) Öğrencilerimizin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri kazanımların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Performans Görevleri; tüm derslerden dönemde en az bir  kez verilmektedir. 1-3. sınıflarda sınavla değerlendirme olmadığı için en az iki  performans görevi değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans görevleri; sınıf içerisinde yapılan bir uygulamadır ve daha önce işlenmiş bir konuyla ilgili olarak öğrencilerin öğrendiklerinin bir performans olarak gözlemlenebilmesini amaçlar. Öğrencilerimiz, ortaya koyacakları performansta hangi ölçütlere göre değerlendirileceklerini önceden bilirler. Bu, “Performans Görev” planı vasıtasıyla yapılır. Performans görevleri, mutlaka evde bir ön hazırlık veya ön bir araştırma yapılması gereken değerlendirmeler değildir. Daha önce işlenmiş bir konuyu öğrencinin ne derece kavrayıp, kendine özgü yeni durumlara ne kadar uygulayabildiğini gözlemeye yönelik kısa, bir veya iki derslik bir etkinliktir. Buradan da her performans görevi sonucunda ortaya çıkacak öğrenci ürünün kendine has, özgün bir ürün olması gerektiği sonucuna varılabilir.

Proje Ödevleri; performans görevlerine benzer ancak daha uzun sürede gerçekleştirilen ve istekli öğrencilerle yapılan değerlendirme etkinlikleridir. Bu tür ödevler eski “Dönem ödevlerine” de benzetilebilir ancak yine performans görevlerinde olduğu gibi öğrencilerimizden beklenenler önceden kendilerine açıklanır. Bu, “Proje Ödev” planı ile yapılır. Proje ödevleri, yalnızca proje konusu seçen öğrencilerimizle yapılır. Öğrencimiz, her yıl için en az bir tane ödev konusu seçer. Bunu da en az bir ders için yapar. Öğrencimiz, seçtiği proje konusuyla ilgili olarak ders öğretmeni ile görüşür. Nasıl bir çalışma yapmak istediğini tartışır. Öğretmenlerimizin bu süreçte yapacağı şey, öğrencilerimize rehberlik etmek ve çalışmalarını zamanında ve proje planına göre yapıp yapmadığını kontrol etmektir. Proje sonunda her öğrencimiz, seçtiği konu ile ilgili farklı konuları araştırmış ve farklı sonuçlara ulaşmış olabilir. Önemli olan, öğrencimizin seçtiği konu başlığı altında bir sorunu tanımlaması ve bu sorunu çözmek için çözümler üretmesi ve bunu yaparken ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere ulaşmasıdır.

Portfolyo Dosyaları; Öğrencilerimizin yıl içerisindeki gelişimini somut kanıtlarla ortaya koyması bakımından önemlidir. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz, bu dosyalar vasıtasıyla öğrencilerimizin aylar ve hatta yıllar içerisindeki gelişimlerini-değişimlerini kolaylıkla takip edebilirler. Öğrencilerimiz, gerek duydukça portfolyo dosyasını açar ve kendi gelişimini-değişimini izleme şansı bulur. Portfolyolarda yer alan çalışmalara, öğretmenlerinin yazdığı geri bildirimler, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat verir. Bu gelişimler, yılsonunda bir paylaşım günü ile velilerimizle de paylaşılır. Bu yaşantı velilerimize çocuğundaki gelişimi önünde duran somut kanıtlarla görme fırsatı verir.

Tepeköy Mah. Muradiye Sok. No:54\5 İzmit\KOCAELİ
t : 0262  322  22 18 f: 0262  322  22 28