NUR_7784
Servis Hizmeti için: PEYTUR 0262 373 34 95 / 0543 238 48 02

• ÖZEL KOCAELİ GÜLİSTAN İLKOKULU’nda öğrenci servis hizmetleri ilgili birim tarafından yapılan yıllık sözleşmeler çerçevesinde yürütülmektedir.

• Eğitim öğretim yılı başında servis yetkilileri öğrencilerimizi adreslerine göre, hangi servislerle hangi öğrencilerin bırakılacağını liste halinde belirler. Bu listeler okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinde bulunur. Araç sürücüleri okuldan ayrılmadan önce listeye göre öğrenci yoklamalarını yaparlar. Okuldan izin alarak ayrılan öğrencilerin servis şoförleri, okul güvenlik görevlimizce bilgilendirilir.

• Okul yöneticilerimiz ve görevliler, bu listelere göre servise binen öğrencileri kontrol ederler.

• Öğrencilerin kendi servisleri dışında değişik servislere binme talepleri kabul edilmez. Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermemek, araç sürücülerini ve okul yönetimini güç durumda bırakmamak için, velilerimizin öğrencilerimizi uyarmaları gerekmektedir. Ancak çok önemli ve gerekli durumlarda öğrencilerimiz, okul yönetiminin bilgisi ile kendi servisi dışında bir servise binebilir. Fakat bu durumu velilerimiz, okul yönetimine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

• Adres değişikliği söz konusu olduğunda, en kısa zamanda servis sorumlusuna haber verilmelidir.

• Öğrenci servisinden yararlanmak istemeyen öğrencilerimizin velilerinin öğretim yılı başlamadan önce bu durumu müdür yardımcımıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

• Öğrenci servislerinde servis düzenini sağlamak, iniş ve binişlerde tam güvenliği gerçekleştirmek amacıyla, servis hostesleri bulunmaktadır.

• Servisle ilgili bir problem yaşandığında velilerimiz servis sürücüsüyle değil, servis yetkilisiyle görüşmelidir.

• Öğrencilerimizin okula saatinde ulaşabilmeleri için öğrencilerimizin servis araçlarını saatinde kapıda beklemesi gerekmektedir.

• Her serviste emniyet kemeri bulunmaktadır. Velilerimizin de öğrencilerimizi kemerlerini bağlamaları doğrultusunda uyarmaları beklenmektedir.

• Okul servislerinde öğrencilerimizden uygar bireyler olarak; ortak alanlarda olumlu tavır ve davranışlar göstermeleri, trafik kurallarına uymaları, çevresindeki arkadaşlarını ve sürücülerini rahatsız etmemeleri, kendilerine yakışır örnek davranışlar göstermeleri beklenir.

Gülistan ilkokulu Öğrencileri ;

• Servislere düzenli ve güvenli bir şekilde biner ve inerler, birbirlerinin güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmazlar.

• Serviste arkadaşları ile kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde, alçak sesle konuşurlar.

• Servis hareket halindeyken yerlerinden kalkmazlar.

• Araçları temiz tutarlar, eşyalara zarar vermezler.

• Emniyet kemerlerini kullanırlar.

Tepeköy Mah. Muradiye Sok. No:54\5 İzmit\KOCAELİ
t : 0262  322  22 18 f: 0262  322  22 28