Eğitim Felsefesi

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetmeleri ve bu edimlerini kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön planda tutmaktayız

• Eğitim programlarımızı yaşamın kendisi olarak görürüz,

• Programlarımızı araştırma, sorun çözme ve gerçek dünyaya uyarlama yöntemleri ile yürütürüz,

• Öğrencilerimizin mutlu bireyler olmaları için değerler eğitimi programı uygulamaktayız.

• Öğrencilerimizin iç görü, sevgi, hoşgörü kişisel değerler gibi özelliklerini daha açık biçimde paylaşabileceği bir platform öngörürüz,

• Öğrencilerimizi küçülen dünyada her gruptan ve çevreden insanlarla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendiririz,

• Üstün donanımlı, içinde bulundukları grubu temsil kabiliyetine sahip, lider ruhlu bireyler yetiştirmeyi hedefleriz,

• Öğrenmeyi öğretme ve öğrenmeye karşı merak uyandırma ilkesi ile hareket ederiz,

• Öğrencilerimizin Türkçeyi ve yabancı dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini açıkça ifade etmelerini sağlarız,

• Öğrencilerimizin spor, sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmayı, onlarda sanat ve spor bilinci oluşturmayı hedefleriz,

• Öğrencilerimizin yaşadığı çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz,

• Öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna profesyonelce hazırlanmalarını sağlarız, kariyer eğilimlerini belirlemelerine rehberlik ederiz,

• Öğrencilerimizin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlarız.

Tepeköy Mah. Muradiye Sok. No:54\5 İzmit\KOCAELİ
t : 0262  322  22 18 f: 0262  322  22 28