Devam Devamsızlık

Gülistan ilkokulu okula devam devamsızlık ve izinlerin düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 26, 27, 29 ve 30. maddelerine göre düzenlenir.

Devamın İzlenmesi:

Madde 27: (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.

Öğrencilerin devamsızlıkları, okul yönetimince sürekli takip edilir. Veli bilgilendirilir.

İzin Verme:

Madde 29: Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir.

Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.

Okula Geç Gelme:

Madde 30: Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

Öğrenci İzinleri:

•  Gülistan ilkokulu’da öğrencilerimiz, çok önemli bir neden olmadıkça okula düzenli devam etmek zorundadırlar.

•  Okula gelmeyen öğrencimiz, velisi tarafından kaleme alınmış gerekçelerini belirten dilekçesini okul yönetimine getirir.

•  Üç gün üst üste devamsızlık durumunda ise, sağlık raporu getirilmesi zorunludur.

•  Tüm öğrencilerimizin, milli bayram kutlamalarına ve törenlere katılımına özen göstermeleri ve velilerimizin de bu sorumluluğu desteklemeleri beklenir.

•  Hiçbir öğrencimiz okuldan izinsiz ayrılamaz. Öğrencilerimizin özrü nedeniyle okuldan erken ayrılması gereken durumlarda, öğrenci velimiz okul yönetiminden alacağı izin belgesiyle öğrencimizi okul dışına çıkarabilir.

•  Öğrencilerimiz, velisi dışında hiç kimseye teslim edilemez. Acil durumlarda velinin imzalı dilekçesi ile öğrencimiz velisi dışında biri tarafından alınabilir. Telefonla alınacak izinler kabul edilmez.

Okula Geç Gelen Öğrenciler:

•  Okula geç gelen öğrencilerimiz, ancak okul yönetiminden aldığı bir belge ile derse girebilir. Geç gelme nedeni okul servisinden kaynaklanıyorsa öğrenci derse kabul edilir, servis yetkilisi uyarılır.

Üst üste üç kez geç gelen öğrenci, ilgili müdür yardımcısı tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen geç gelmeler devam ediyorsa, velimize uyarı mektubu gönderilir.

Tepeköy Mah. Muradiye Sok. No:54\5 İzmit\KOCAELİ
t : 0262  322  22 18 f: 0262  322  22 28